سایت روبوپیک کلاس آموزش انلاین طراحی و ساخت ربات ,

مشاهده سبد خرید

تومان
aparatinstagramgooglelinkedintelegram
پشتیبانی رایگان شرکت کنندگان!
کلاس ترم ششم الکترونیک کاربردی
پیشنهاد ویژه
کلاس ترم ششم الکترونیک کاربردی
360,000 تومان
266.23:36392:56
مشاهده و خرید
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
کلاس رباتیک کاربردی / ترم هفتم ربات سازی
پیشنهاد ویژه
کلاس رباتیک کاربردی / ترم هفتم ربات سازی
420,000 تومان
1273.23:20:56
مشاهده و خرید
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
پرفروش ترین کالاها
کلاس رباتیک کاربردی / ترم اول ربات سازی
350,000 تومان
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
موجود
کلاس رباتیک کاربردی / ترم هفتم ربات سازی
420,000 تومان
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
موجود
کلاس رباتیک کاربردی / ترم هشتم ربات سازی
490,000 تومان
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
موجود
کلاس رباتیک کاربردی / ترم ششم ربات سازی
450,000 تومان
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
موجود
کلاس رباتیک کاربردی / ترم پنجم ربات سازی
430,000 تومان
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
موجود
کلاس رباتیک کاربردی / ترم دوم ربات سازی
370,000 تومان
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
موجود
کلاس ترم ششم الکترونیک کاربردی
کلاس ترم ششم الکترونیک کاربردی
400,000 تومان
360,000 تومان
تخفیف
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
کلاس رباتیک کاربردی / ترم اول ربات سازی
کلاس رباتیک کاربردی / ترم اول ربات سازی
350,000 تومان
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
جدیدترین کالاها
کلاس ترم پنجم الکترونیک کاربردی
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
380,000 تومان
کلاس ترم ششم الکترونیک کاربردی
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
360,000 تومان
کلاس ترم چهارم الکترونیک کاربردی
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
360,000 تومان
کلاس ترم سوم الکترونیک کاربردی
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
340,000 تومان
کلاس ترم اول الکترونیک کاربردی
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند!
300,000 تومان
کلاس ترم دوم الکترونیک کاربردی
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
320,000 تومان
کلاس رباتیک کاربردی / ترم هشتم ربات سازی
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
490,000 تومان
کلاس رباتیک کاربردی / ترم هفتم ربات سازی
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
420,000 تومان
پربازدیدترین کالاها
کلاس رباتیک کاربردی / ترم اول ربات سازی
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
350,000 تومان
کلاس رباتیک کاربردی / ترم هفتم ربات سازی
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
420,000 تومان
کلاس رباتیک کاربردی / ترم هشتم ربات سازی
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
490,000 تومان
کلاس رباتیک کاربردی / ترم ششم ربات سازی
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
450,000 تومان
کلاس رباتیک کاربردی / ترم پنجم ربات سازی
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
430,000 تومان
کلاس رباتیک کاربردی / ترم دوم ربات سازی
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
370,000 تومان
کلاس رباتیک کاربردی / ترم چهارم ربات سازی
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
410,000 تومان
کلاس ترم ششم الکترونیک کاربردی
کلاس ها بصورت آنلاین راس ساعت مشخص برگزار میشوند.
360,000 تومان