رباتیک دانش آموزی ,

مشاهده سبد خرید

تومان
googleinstagramyouaparatsorosh
پشتیبانی تلگرامی
مقدمات یادگیری رباتیک
فقط آموزش ( فیلم )
مقدمات یادگیری رباتیکفقط آموزش ( فیلم )55,000 تومان موجود
پکیج خلاقیت
آموزش + تجهیزات
پکیج خلاقیتآموزش + تجهیزات385,000 تومان موجود
پیش ترم = مکاترونیک
آموزش + تجهیزات
پیش ترم = مکاترونیکآموزش + تجهیزات425,000 تومان موجود
ترم 1 رباتیک دانش آموزی
آموزش + تجهیزات
ترم 1 رباتیک دانش آموزیآموزش + تجهیزات 450,000 تومان موجود
ترم 2 رباتیک دانش آموزی
آموزش + تجهیزات
ترم 2 رباتیک دانش آموزیآموزش + تجهیزات 490,000 تومان موجود
ترم 3 رباتیک دانش آموزی
آموزش + تجهیزات
ترم 3 رباتیک دانش آموزیآموزش + تجهیزات500,000 تومان موجود
ترم 4 رباتیک دانش آموزی
آموزش + تجهیزات
ترم 4 رباتیک دانش آموزیآموزش + تجهیزات510,000 تومان موجود
ترم 5 رباتیک دانش آموزی
آموزش + تجهیزات
ترم 5 رباتیک دانش آموزیآموزش + تجهیزات520,000 تومان موجود
ترم 6 رباتیک دانش آموزی
آموزش + تجهیزات
ترم 6 رباتیک دانش آموزیآموزش + تجهیزات530,000 تومان موجود
ترم 7 رباتیک دانش آموزی
آموزش + تجهیزات
ترم 7 رباتیک دانش آموزیآموزش + تجهیزات 540,000 تومان موجود
ترم 8 رباتیک دانش آموزی
آموزش + تجهیزات
ترم 8 رباتیک دانش آموزیآموزش + تجهیزات 650,000 تومان موجود