قوانین و مقررات ,

(4)
(0)
قوانین و مقررات

قوانین سایت روبو پیک به شرح زیر میباشند.
1. خریدار, اجازه کپی برداری از محصولات مارا ندارد.
2. حق استفاده از محصولات ما فقط برای خریدار میباشد.
3. خریدار اجازه ندارد محصولات مارا به دیگران بفروشد و یا حتی بصورت رایگان در اختیار دیگران قرار دهد.
4
. فقط در صورتی مجاز هستید محصولات مارا در اختیار دیگران قرار دهید که حق محصول را پرداخت کرده باشید, بعنوان مثال: اگر یکی از محصولات مارا خریدید و خوشتان آمد و میخواهید به دوست خود هدیه دهید! میبایست یک عدد دیگر از محصولات مارا بخرید سپس فقط به یک دوست خود هدیه دهید.